Tietosuojaohjelma

Tässä tietosuojaohjelmassa on kuvattu on OÜ TLG Hotell (“Tallink”) ja SIA TLG Hotell Latvija (”Tallink”) tietosuojakäytäntöjä (”tietosuojaohjelma”) sekä sitä, miten Tallink käsittelee hallussaan olevia, asiakkaita ja muita rekisteröityjä koskevia tietoja.

Tässä tietosuojaohjelmassa tietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia rekisteröityjä koskevia tietoja, joiden avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta.

Asiakastyytyväisyys on Tallinkin tärkeimpiä tavoitteita. Asiakaspalvelun kehittämiseksi ja sopimus- ja lakisääteisten velvoitteittensa täyttämiseksi Tallink käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tässä tietosuojaohjelmassa esitettyjen periaatteiden ja sovellettavan lain mukaisesti. Asianmukaisella henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan, että Tallink kykenee palvelemaan asiakkaitaan täsmällisesti ja tehokkaasti, ja siksi käsittelyn katsotaan olevan asiakkaiden etujen mukaista.

Tämä tietosuojaohjelma ei koske anonymisoitujen tietojen eikä oikeushenkilöiden tietojen käsittelyä.