Privaatsuspoliitika

Käesolev dokument on ettevõtete OÜ TLG Hotell („Tallink“) ja SIA TLG Hotell Latvija (“Tallink”) ** privaatsuspoliitika („privaatsuspoliitika“), mis sätestab viisid, kuidas Tallink töötleb enda klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid.

Töötlemine käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on mistahes tegevus või tegevused, mida teostatakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automaatselt või muudel viisidel, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, liigendamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise või levitamise teel avalikustamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine; isikuandmetega teostatav mistahes tegevus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või kontaktaadress.

Kliendi rahulolu on Tallinki suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Tallink klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavas seaduses sätestatud põhimõtetele. Nõuetekohane isikuandmete töötlemine tagab Tallinki täpse ja kiire klienditeeninduse ja on seega nähtud ette selleks, et teenida Tallinki klientide parimaid huve.

Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.